PARTNERS

Om thuiszittende jongeren goed te kunnen helpen is het van groot belang om altijd met alle betrokken partijen samen te werken. De jongere staat centraal, maar daar omheen is het zeer belangrijk om ook directe familie en wellicht vrienden te betrekken. Denk daarbij aan ouders, maar eventueel ook broers en zussen.
Een traject bij de Coulissen zal nooit op zichzelf staan. Wanneer een jongere bij ons aangemeld wordt, zullen we ook contact zoeken met de school, leerplichtambtenaar, het samenwerkingsverband en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij spelen allemaal een belangrijke rol in het proces om de jongere te helpen. De jongere zelf en de ouders zullen daarbij zoveel als mogelijk de regie hebben.

De Coulissen werkt nauw samen met andere zorgaanbieders om, waar nodig hulp extern te organiseren. Dat kan bij ons locatie zijn, maar het kan ook dat bepaalde jongeren beter op hun plek zijn bij een andere zorgaanbieder. Dat zou ook voor een deel van de geboden hulp kunnen zijn: deels ondersteuning bij De Coulissen, deels elders. Ook dat is maatwerk en zal in nauw overleg met alle betrokkenen bepaald worden.

De Nerflander keuken
De Coulissen mulitsport pannaveld
De Coulissen werkschuur