HOOFD

Coulissenslogan_HOOFD.png

Onderwijsondersteuning

De Coulissen wil in nauw overleg met de scholen de jongeren ondersteunen op onderwijsgebied. De school blijft ten allen tijde eindverantwoordelijk voor de leerling, draagt zorg voor het aanleveren van materiaal en methoden, maar ook proefwerken, enz. De Coulissen ondersteunt dus in de dagelijkse praktijk van het schoolwerk (ook deeltijd school, deeltijd De Coulissen is mogelijk), maar neemt de jongere niet over van school. Het doel is dat de leerling weer terug instroomt in het onderwijs met zo min mogelijk verlies van kennis, ook om zoveel mogelijk de aansluiting bij leeftijdsgenoten te behouden. Het is ook goed mogelijk dat een leerkracht of begeleider van school bij de Coulissen ‘ingevlogen’ wordt om extra bij te dragen aan het onderwijs aan de leerling. Ook bieden we de mogelijkheid om op afstand digitaal ondersteuning aan leerlingen te geven (mentor, leerkracht) door middel van ons digibord.

De Coulissen digitaal touchscreen
De Coulissen kluisjes
De Coulissen onderwijsondersteuning