HART

Coulissenslogan_HART.png

Therapie (sociaal-emotioneel)

De Nerflander verzorgt sinds juli 2012 psychomotorische (kinder)therapie aan kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling en dit laten zien in hun gedrag. Binnen het zorg-onderwijs-project De Coulissen wordt deze therapie ook ingezet bij leerlingen die in het onderwijs uitvallen. Het doel is de vastgelopen ontwikkeling bij de jongere door middel van beweging en spel weer op gang te brengen om zo ook een positieve verandering in gedrag teweeg te brengen. De jongere wordt op zijn eigen kracht aangesproken en krijgt de kans nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. We willen de jongere weerbaar maken om weer goed op school te kunnen functioneren en uiteindelijk ook in de maatschappij.

De Nerflander therapieruimte
De Nerflander buiten
De Nerflander praktijk