DOELSTELLING

De Coulissen wil graag jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs of MBO met kwalificatieplicht helpen terug te keren in het onderwijs. Dit willen we bereiken door hen ondersteuning te bieden op onderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling in een prikkelarme omgeving. Onze locatie in Doornspijk is ingericht om jongeren intensief te begeleiden in onderwijs, talentontwikkeling en therapie. Dat kan één-op-één ondersteuning zijn of in klein groepsverband. Elke jongere behoeft maatwerk en in overleg met de diverse betrokken partijen (niet in het minst de jongere zelf en de ouders) zal een plan op maat opgesteld worden. Hulp kort en licht waar mogelijk, maar lang en intensief waar nodig. De belangrijkste vraag voor ons is: Wat is er nodig dat een leerling weer met plezier naar school gaat en dat het goed met hem/haar gaat?

De jongeren die we graag binnen De Coulissen helpen komen uit de verschillende gemeentes van de regio Noord-Veluwe, die bestaat uit Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Er bevinden zich diverse onderwijsinstellingen binnen deze regio, maar ook daarbuiten, waarvan leerlingen binnen het verzorgingsgebied van de regio Noord-Veluwe wonen.

Ook de jongeren die uitgeschreven zijn en ontheffing van leerplicht hebben, zouden wij graag weer op gang helpen en ingeschreven zien worden op een school of onderwijsinstelling. Omdat iedere jongere recht heeft op onderwijs!

De Coulissen multisport pannaveld
De Coulissen werkschuur
De Coulissen paardenbox