DOELGROEP

Een jongere die uitvalt in het onderwijs, doet dat niet zomaar. Vaak spelen complexe problemen een rol, waardoor een jongere niet lekker in zijn vel zit, ander gedrag gaat vertonen en uitvalt. Deze problemen spelen vaak op meerdere vlakken, thuis en/of op school. Het kan zijn dat een jongere in zijn directe omgeving problemen ervaart die alleen op school zichtbaar worden.
Iedere jongere die uitvalt, mist aansluiting bij leeftijdsgenoten, gaat achterlopen in kennis en mist structuur en ritme in zijn/haar leven. Dat heeft een grote impact op het leven van de jongere , niet alleen nu, maar ook in de toekomst als het gaat om perspectieven op de arbeidsmarkt en deelname aan het sociale leven. Dat vraagt om maatwerk om jongeren weer naar school te krijgen.

De doelgroep van project De Coulissen bestaat uit (dreigende) thuiszitters in het voortgezet (speciaal) onderwijs of MBO met kwalificatieplicht. We richten ons op de leerplichtige jongeren van 12-16 jaar of jongeren van 16 en 17 jaar in het MBO die nog geen startkwalificatie hebben.

Wat is een thuiszitter? Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tot 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht (MBO) die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling, die zonder geldige reden of ontheffing van leerplicht meer dan 4 weken aaneengesloten verzuimt.

(zie ook www.ingrado.nl voor meer informatie over thuiszitters)

De Coulissen werkschuur
De Nerflander alpaca Wout
De Nerflander bloemenpluktuin